אינטגרציה

אינטגרציה מול החברות המובילות

מעבר לאפליקציות שאמודט מפתחת אמודט פיתחה
שרת ממשקים - MAG- Mobile Application Gateway
שרת זה יודע להתממשק בקלות ומהירות מול רוב המערכות האירגוניות,
לשאוב את הנתונים הרלוונטים ולהחזיר את המידע מהשטח לאירגון לדוגמה: הזמנות, קריאות שרות, מסמך חתום של הההפצה ועוד....

אינטגרציה מול החברות המובילות

מעבר לאפליקציות שאמודט מפתחת אמודט פיתחה
שרת ממשקים - MAG- Mobile Application Gateway
שרת זה יודע להתממשק בקלות ומהירות מול רוב המערכות האירגוניות,
לשאוב את הנתונים הרלוונטים ולהחזיר את המידע מהשטח לאירגון לדוגמה: הזמנות, קריאות שרות, מסמך חתום של הההפצה ועוד....